Robot dệt mạng nhện

Spinning a Robotic Web via IDG

Con robot ba tuần tuổi này được tạo bởi nhóm Mediated Matter  tại MIT Media Lab, nó có khả năng tự quay mạng nhện xung quanh nó.Trông giống như đang bọc kén, không có bất kì sự trợ giúp nào của con người. Nó nhả ra vật liệu là những sợi dây như những tơ nhện và đan thành mạng lưới xung quanh theo cách sáng tạo riêng của nó.

Spinning a Robotic Web via IDG

Spinning a Robotic Web via IDG

Dự án này nhằm khám phá những robot có khả năng tự nhận thức và thay đổi theo môi trường xung quanh. Robot được lập trình để biết trước vị trí các chốt và móc xung quanh nó. Nhưng cuối cùng robot sẽ phải tự thực hiện việc dệt kén theo cách cảm nhận của nó với môi trường xung quanh, xác định tiềm năng để thay đổi hành động và dệt kén không có bất kì sự can thiệp nào của con người.

Theo www.popsci.com

Nhật Sơn @ MES Lab., (biên dịch)

Authors

Related posts

*

Top