Trái Đất của chúng ta – P3

Sự biến đổi của Trái Đất

Như chúng đã thấy, từ việc hình thành Trái Đất cách đây 4,54 tỉ năm thì nó đã ở trong một trạng thái biến đổi liên tục không ngừng. Từ sự thay đổi cấu trúc bên trong của nó, sự biến đổi về địa hình thông qua các kiến tạo lục địa cho tới tầng khí quyển đang bị vỡ ra và các kiểu biến đổi của sự sống để thích nghi với từng điều kiện môi trường sinh thái thì Trái Đất chưa bao giờ ngừng vận động và tiến hóa.

Thậm chí cho tới tận ngày nay, thế giới của chúng ta vẫn còn đang tiến hóa với một chuỗi các chu trình vừa duy trì lẫn biến đổi môi trường của Trái Đất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhìn gần gũi hơn về một số chu trình biến đổi chính yếu, giải thích xem chúng hoạt động như thế nào trên hành tinh chúng ta.

Chu trình chuyển hóa Cacbon

Chu trình chuyển hóa cacbon là một chu trình sinh học trong đó cacbon được chuyển hóa thông qua cả 5 tầng của Trái Đất – tầng sinh quyển, tầng địa quyển, tâng thổ quyển, tầng thủy quyển và tầng khí quyển. Các phân tử chứa Các bon sẽ được tập hợp từ tất cả các hợp chất hữu cơ và thực tế, sự phân bố của chúng trên Trái Đất là nguồn chính yếu để duy trì mọi dạng sống đơn bào, bao gồm cả chúng ta. Hãy theo dõi một số bước cơ bản trong vòng đời xử lý của các bon để có cái nhìn rõ ràng hơn.

Các phân tử chứa Các bon sẽ được tập hợp từ tất cả các hợp chất hữu cơ và sự phân bố của chúng trên Trái Đất là nguồn chính yếu để duy trì mọi dạng sống đơn bào, bao gồm cả chúng ta.

Chu trình của nước

Nước – hay còn được gọi là thủy quyển – có chu trình tuyến tính từ H2O được xử lý liên tiếp dưới nhiều trạng thái khắp bề mặt của Trái Đất thông qua sự bay hơi, ngưng tụ, kết tủa, sự thấm hút, và các dòng chảy trên bề mặt hoặc các mạch nước ngầm. Nước ở thể lỏng là nét đặc trưng chỉ có duy nhất ở Trái Đất trong Hệ Mặt Trời và cũng như cacbon, là một thành phần chính yếu trong việc duy trì sự sống như chúng ta đã biết. Và chúng ta cũng biết rằng sự dịch chuyển không có hồi kết của nó từ nơi này tới nơi khác là một phần quan trọng bậc nhất đối với sự sinh sôi của hệ sinh thái nói chung.

Nước ở thể lỏng là nét đặc trưng chỉ có duy nhất ở Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

Hệ thống gió của hành tinh

Sự lưu thông của gió trên Trái Đất được chia thành 6 vành đai (đới), với ba vành đai gió ở mỗi nửa bán cầu được phân chia dựa theo vòng quay của Trái Đất. Các khối gió Hadley nằm ở tầng khí quyển nhiệt đới và ảnh hưởng nặng nề tới mực nước mưa nhiệt đới, gió mùa và các luồng áp thấp nhiệt đới. Ở hai hai đầu cực, các khối gió Polar tạo ra các luồng gió đông ở địa cực, trong khi các khối gió Ferrel nằm giữa hai khối gió kia và có tác dụng như các cầu nối. Sự tương tác của 6 khối này tạo ra một hệ khí hậu cân bằng, với hơi nóng được sinh ra trong các vùng xích đạo dịch chuyển dần về phía các đầu cực và ngược lại.

Sự tương tác của các khối gió này tạo ra một hệ khí hậu cân bằng trên cả hành tinh.

tieudang @ Khoa học 247., Biên soạn

Authors

Related posts

*

Top