Hướng dẫn làm mô hình xe trượt tuyết – Phần 2

Sau khi chuẩn bị các gói quà, bạn hãy bắt tay vào chiếc xe trượt nhé.

107750466_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Đây là mẫu xe trượt, bạn can ra bìa hoặc giấy màu rồi cắt theo các đường liền nét, gấp theo các đường đứt nét. Bạn nên cắt chúng bằng bìa vì khi chất quà lên, chiếc xe này tương đối “nặng”

107750445_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Cắt rời theo các đường nét liền

107750446_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Dùng giấy màu để đánh dấu mặt trên của xe trượt

107750448_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Các thanh trượt được làm từ 2 lớp giấy thế này sẽ giúp xe trượt đứng vững hơn

107750447_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750450_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750452_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Phần đế xe đã hoàn thiện

107750453_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Tiếp tục với phần thùng xe

107750454_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750455_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750456_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750457_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750459_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

107750458_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Dùng keo dán, dán thùng xe lên trên đế, bạn nhớ chú ý hướng của thùng xe kẻo dán ngược

107750461_Severnuye_oleni_i_sani_s_novogodnimi_podarka

Chất quà lên xe nào

Vậy là thùng quà của ông già Noel đã được xếp lên xe trượt, tất cả đã sẵn sàng chờ đàn tuần lộc đến

Nguồn: AshbeeDesign.com
Eule™ @ Khoa học 247., Biên dịch

Authors

Related posts

*

Top