Sản xuất Nhôm lá (gói đồ) như thế nào?

Hình ảnh lá nhôm thương phẩm trên thị trường

Chúng ta thường dùng lá nhôm – tiếng Anh là “aluminum foil” – để  gói đồ nhưng hầu hết chúng ta đều chưa biết hoặc chưa hình dung ra các lá nhôm này được chế tạo như thế nào.

Hình ảnh lá nhôm thương phẩm trên thị trường

Video sau đây sẽ mô tả quá trình chế tạo các lá nhôm thương phẩm từ nhôm thô qua các công đoạn: nấu chảy, đúc thỏi, cán mỏng, cán lá.

Nguồn video: Youtube – HowitsmadeEpisodes

Nova @ Khoa Học 247

Authors

Related posts

*

Top