Trang trí đồ vật với dây thừng

Thiết kế của Sheila Zeller sử dụng dây thừng làm nguyên liệu chủ yếu để trang trí cho các đồ vật trong nhà. Cùng xem, với những sợi thừng, các đồ vật sẽ được tô điểm thế nào để tạo được những điểm nhấn ấn tượng và đầy phong cách cho ngôi nhà.

4c81580803a0c97a_4418-w422-h639-b1-p0--beach-style-serveware

4fc11ef8037d1005_5165-w422-h220-b1-p0--contemporary-servewar

5db1b60402def3df_4848-w422-h422-b0-p0--eclectic-pendant-ligh

06b152ca02fd2b68_3434-w422-h264-b1-p0--traditional-serveware

6f717bf303a0f1f1_6627-w422-h394-b1-p0--contemporary-outdoor-

09b11d3c03a0d7b1_9908-w422-h440-b1-p0--midcentury-chairs

21b15ae903a101db_0701-w422-h412-b0-p0--industrial-wall-shelv

53c1fcbc03a1032a_1036-w422-h528-b1-p0--beach-style-candles-a

2621d0a703a0c901_4058-w422-h490-b1-p0--contemporary-servewar

7771cb9003a0c8bd_4247-w422-h422-b1-p0--contemporary-plates

8681cd2202c6fca7_4299-w422-h616-b0-p0--contemporary-handles

a6d1d66301b10e0f_7970-w422-h460-b1-p0--eclectic-candles-and-

a32164a203a0d2d3_3899-w800-h555-b1-p0--rustic-hooks-and-hang

b511e45103a0f5c6_7608-w422-h278-b1-p0--rustic-outdoor-swings

d871f4d303a0ee9e_3970-w800-h267-b1-p0--traditional-napkin-ri

d2914f7b03a0fc1f_9233-w422-h374-b0-p0--beach-style-accessori

e851396403a0f9a8_8602-w422-h500-b0-p0--beach-style-barware

f031b035039b5c40_2713-w422-h480-b1-p0--contemporary-outdoor-

f161fb1203a0fcf0_6101-w640-h262-b1-p0--eclectic-media-storag

f541243703a0fde7_9689-w422-h639-b0-p0--eclectic-baskets

Nguồn: Tạp chí Houzz
tieudang @ Khoa học 247., Biên soạn

Authors

Related posts

Top