Lọc đầu nguồn Beluga B2.1 – Giải pháp làm sạch nước – tiên tiến, hiện đại

Nước là tài nguyên quý giá, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Mặc dù lượng nước vẫn được đảm bảo nhưng tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng. Theo Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong,