Ăn thế nào cho đúng?

“Học ăn học nói, học gói học mở”. Ai cũng chỉ đến nghĩa bóng của câu nói: phải học từ những công