Tìm hiểu về cây Sake

Cây Sake hay cây bánh mì là một loài cây gỗ có hoa trong họ Dâu tằm (Moraceae),được trồng đầu tiên tại