Sống khỏe, sống lâu

Khi phỏng vấn những người có tuổi thọ cao ở bất kỳ nước nào trên thế giới, bí quyết của sự trường